دفتر تهران

تهران٫ خیابان ولی عصر، ابتدای خیابان مطهری، خیابان منصور پلاک ۳۰
تلفن : ۰۲۱۸۸۱۰۷۱۶۹ - ۰۲۱۸۸۷۰۷۱۶۱

کارخانه

شهرکرد، شهرک صنعتی، میدان صنعت، بلوار کارآفرینان، بهارستان ۳
تلفن : ۰۳۸۳۳۳۳۹۶۶۰ - ۰۳۸۳۳۳۳۵۶۳۶ - ۰۳۸۳۳۳۳۹۶۶۱

پست الکترونیک

info@rasakhotoot.com

TOP