دفتر تهران

تهران٫ خیابان ولی عصر، ابتدای خیابان مطهری، خیابان منصور پلاک ۳۰
تلفن : ۰۲۱۸۸۱۰۷۱۶۹ - ۰۲۱۸۸۷۰۷۱۶۱

کارخانه

شهرکرد، شهرک صنعتی، میدان صنعت، بلوار کارآفرینان، بهارستان ۳
تلفن : ۰۳۸۳۳۳۳۹۶۶۰ - ۰۳۸۳۳۳۳۵۶۳۶ - ۰۳۸۳۳۳۳۹۶۶۱

پست الکترونیک

  • ارتباط با شرکت info@rasakhotoot.com
  • مدیریت ceo@rasakhotoot.com
  • واحد فروش sales@rasakhotoot.com
  • واحد بازرگانی export@rasakhotoot.com
  • واحد پشتیبانی support@rasakhotoot.com

TOP